De Tenniselleboog

Dr. PAA Struijs , Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Dr. PAA Struijs

Een tenniselleboog is een veel voorkomende klacht en is al heel lang bekend in de medische wereld. Een tenniselleboog, ook wel epicondylitis lateralis humeri genoemd, veroorzaakt pijnklachten aan de buitenzijde van de elleboog en bij het aanspannen van de spieren die de pols omhoog bewegen: de pols-strekkers, ook extensoren van de onderarm genoemd.

De klachten kunnen heel plots ontstaan, of een wat geleidelijker begin hebben en gaan in vrijwel alle gevallen vanzelf over. Soms is er een duidelijke relatie met de activiteiten op het werk, bijvoorbeeld het werken met de computer. Als deze relatie duidelijk is wordt de tenniselleboog een RSI-aandoening genoemd.

Het vaak voorkomen van de klacht alsmede de kosten verbonden aan de aandoening, zoals de medische kosten en de kosten van het ziekteverzuim, maken de aandoening een belangrijke aandoening voor de hedendaagse gezondheidszorg.

Een tenniselleboog gaat in vrijwel alle gevallen vanzelf over. De duur van dit natuurlijk beloop kan echter aanzienlijk zijn. Hoewel dit natuurlijk beloop mild is, kan de aandoening toch zeer belemmerend en invaliderend zijn voor een betreffende patiënt. Om die reden is in de medische wereld druk gezocht naar behandelmethoden om de aandoening te genezen, het beloop te bekorten, of de klachten te doen afnemen.

Braces of elleboogsbandjes worden bij een tenniselleboog veel voorgeschreven door de huisarts. Het principe van de braces is om de polsstrekkers af te binden net voorbij de ‘common extensor tendon’ (gezamenlijke strekpees). Dit afbinden wordt gedaan om de krachten op de aanhechting te verminderen en zo deze aanhechting rust te geven. Een bijkomend aspect is dat patiënten zo minder pijnklachten ondervinden.

Bent u geïnteresseerd in de EpiPoint® (elleboogbandje) en/of EpiTrain® (elleboogbandage) van Bauerfeind? Klik dan hier.

Meer informatie over de tenniselleboog kunt u vinden in onderstaand document.

De Tenniselleboog.pdf