Beenklachten, spataderen

Wanneer uw aderen uit vorm raken.... voelen uw benen zwaar en vermoeid aan

Vaatstelsel 1

Zolang we geen beenklachten hebben staan we er niet bij stil dat onze benen ons een leven lang moeten dragen. Meestal merken we pas dat we meer zorg aan onze benen moeten besteden als ze pijn gaan doen of als we spataderen krijgen. Vroegtijdige voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk bij het voorkomen van aderaandoeningen.

Vaatstelsel 2

Er zijn velerlei oorzaken voor spataderen: gebrek aan beweging, lang stil zitten of staan(bv tijdens reizen), meerdere zwangerschappen, zwakte van bindweefsel of erfelijke aanleg. Zware of gezwollen benen in de avond zijn vaak de eerste klachten van de benen die duiden op zwakke aderen. Ook jeuk en trillingen in de benen kunnen hierop wijzen.

Oorzaak hiervoor is dat de beenspieren het pompvermogen van het hart onvoldoende ondersteunen. Het bloedtransport naar het hart is ontoereikend. Het gevolg: de druk op de aderwanden wordt groter, de aderen zetten uit. Daardoor kunnen de aderkleppen niet meer goed sluiten en het bloed hoopt zich op in de benen. Zo kunnen spataderen ontstaan.

 

Complicaties bij aderaandoeningen

Aderontsteking:

Aderaandoeningen beginnen onschuldig, maar kunnen leiden tot gecompliceerdere afwijkingen: zo kunnen spataderen leiden tot ontsteking van de aderen. Een verstoorde bloedstroming in de verwijde aderen kan tot veranderingen van de vaatwanden leiden. Het gebied doet meestal pijn, ziet er rood uit en is warm.

Trombose:

Door vertraging van de bloedstroming neemt de kans op trombose toe. Bij trombose sluit een bloedstolsel een bloedvat af.

Open been:

Het verstoorde bloedtransport in het beenadersysteem leidt tot een slechtere bloedvoorziening van de lichaamsweefsels. De huid in het onderbeen kleurt bruin, wordt dunner en is gevoeliger voor infecties. Kleine verwondingen helen niet meer en wat ontstaat, is een open been (ulcus cruris).

Behandeling spataderen

Er zijn vele mogelijkheden bij het behandelen van aderaandoeningen.

Flebologie

Compressietherapie:

Behandeling waarbij men gebruik maakt van compressiekousen (in de volksmond steunkousen genoemd). Compressiekousen bevatten elastische vezels die een bepaalde druk op de benen uitoefenen.

Sclerotherapie:

Bij kleine spataderen wordt er een middel in de ader gespoten waardoor deze verkleeft. Na deze behandeling dient er ook nog compressietherapie te worden toegepast.

Operatieve behandeling:

Bij oppervlakkige spataderen kunnen deze door “stripping” operatief worden verwijderd. Ook hier is het raadzaam na de operatie compressiekousen te dragen.

Medicijnen:

Medicijnen vormen een ondersteuning bij de therapie. Dat wil zeggen dat ze de symptomen bij aderaandoeningen zoals zwellingen en het zware gevoel in de benen verminderen.

Laat u op de juiste manier behandelen...met een therapie, die druk uitoefent.

De basis vormt nog altijd de therapie met compressiekousen resp. panty’s. Het principe: ze oefenen op bepaalde plaatsen een precies gedefinieerde druk uit. Deze wordt vanuit de enkel tot aan het bovenbeen geleidelijk minder. Het resultaat: verwijding van de aderen wordt tegengegaan, de aderkleppen werken weer en de bloedstroom naar het hart wordt ondersteund. Onaangename zwellingen, die door het naar buiten treden van bloed en lymfevloeistof (vocht) in het weefsel ontstaan, worden snel minder. U voelt direct dat de beenklachten afnemen. Anders dan bij steunkousen zijn ze aantoonbaar medisch effectief. Ze helpen vermoeide en zware benen, spataderen en ernstige aderaandoeningen te voorkomen of ondersteunen de behandeling.

Compressiekousen zijn zeer geschikt voor een langdurige behandeling bij aderaandoeningen, want ze hebben een groot voordeel: hun effect heeft geen bijwerkingen.

surgical patient