Prof. Dr. Yared Herouy

Winnaar 2001

Kliniek: Albert-Ludwigs Universität Freiburg (D) - Klinik für Dermatologie

Titel van het onderzoek: Effect van compressietherapie bij chronische veneuze insufficiëntie op moleculair biologisch niveau

Onderzoeksonderwerp: verzameling van bewijs van de invloed van compressietherapie op de endotheelfunctie van variceuze aders.

Densitometrisch werd aangetoond dat CVI-patiënten in vergelijking met proefpersonen met een gezonde huid na een vier weken durende compressietherapie met verschillende Venotrain-kousen weer een duidelijk verhoogde expressie van Claudin 1 en 5 ten opzichte van de beginsituatie vertoonden. Uit de gegevens blijkt dat specifieke TJ-moleculen bij patiënten met CVI in laesies van de huid minder zijn geëxprimeerd en dat de compressietherapie met hoge waarschijnlijkheid een anti-oedemateus effect teweegbrengt via een versterking van de paracellulaire barrièrefunctie.

Gelegenheid van prijsuitreiking:

 • IUP Wereldcongres Rome (ITA)

Juryleden:

 • Prof. Hugo Partsch - AT (Chairman)
 • Dr. Horst Gerlach - D 
 • Prof. Martino Neumann - NL
 • Dr. Albert-Adrien Ramelet - CH
 • MD Jorge Ulloa-Dominguez - CO
 • MD Robert Weiss - USA
 • Dr. Hans-Jürgen Thomä - D
 • 1997 Young Investigator Posterprize (ETRS) Freiburg i. Br. 
 • 2001 Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
 • 2001 Bauerfeind Scientific Phlebology Award in Rom
 • 2002 Habilitation/Privatdozent an der Medizinischen Fakultät, Freiburg i. Br.
 • 2003 Bronze Abstract Award, American College of Phlebology (ACP), San Diego
 • 2004 Niederlassung als Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Baden-Baden
 • 2005  BSN Phlebology Research Award, American College of Phlebology (ACP), San Francisco
 • 2010 Ernennung zum außerplanmäßigen Professor der Universität Freiburg i. Br.

Kahle B., Idzko M, Norgauer J., Rabe E., Herouy Y. Tightening Tight Junctions with Compression Therapy. J Invest Dermatol 121: 1228-1229, 2003                 

Herouy Y., Kahle B., Heipertz G., Ennker J., Idzko M., Norgauer J., Rabe E., Jünger M. Die Wirkung einer Kompressionstherapie auf die parazelluläre Barrierefunktion. Phlebologie. 33, 115-119, 2004.                                                             

Herouy Y., Kahle B., Idzko M., Eberth I., Norgauer J., Pannier F., Rabe E., Junger M., Bruckner-Tuderman L. Tight junctions and compression therapy in chronic venous insufficiency. Int J Mol Med.18, 215-219, 2006.