Privacy Policy

Privacy verklaring

Bauerfeind Benelux B.V. is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Lees de "Privacy- en Cookie-verklaring" goed door, zodat u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken.

Algemeen

Deze Privacy- en Cookie-verklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die worden verkregen en gebruikt door het Bauerfeind-divisie dat verantwoordelijk is voor het betreffende deel van de website (hierna genoemd: "Bauerfeind").

Cookies

Zogenaamde "cookies" worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de site later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren.

De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Deze informatie wordt verzameld met als doel het statistisch meten van het gebruik en de bruikbaarheid van onze website, en om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie te kunnen sturen met betrekking tot ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. In dat geval is het mogelijk dat u niet alle functionaliteit van onze website gebruiken.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens wanneer u die aan ons verschaft, bijvoorbeeld door middel van registratie, het invullen van formulieren of het versturen van e-mail, het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten, het aanvragen van informatie, of andere situaties waarin u ervoor kiest deze gegevens aan ons te verschaffen.

Uw gegevens worden verwerkt met als doel het realiseren van een overeenkomst tussen u en Bauerfeind Benelux B.V., het verschaffen van door u aangevraagde informatie of advies, het tegemoetkomen aan wettelijke vereisten, het bieden van een optimale dienstverlening en het versturen van speciaal op uw interesses afgestemde informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten.

Uw gegevens kunnen aan andere divisies binnen Bauerfeind worden verschaft, met hetzelfde doel als hierboven beschreven. De divisies binnen Bauerfeind zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met deze Privacy- en Cookie-verklaring. In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden die zich in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap bevinden waar de bescherming van uw privacy niet kan worden gegarandeerd. Bovendien zullen uw persoonlijke gegevens alleen worden verschaft aan (of worden gebruikt namens) derden voor direct marketing doeleinden, nadat u de mogelijkheid hebt gekregen om hier bezwaar tegen te maken.

Links naar andere sites

Let op: onze privacyverklaring is niet van toepassing voor andere websites, ook wanneer:

u deze andere sites bezoekt via een link op onze site; of

u onze website bezoekt via een link van een andere site.

Recht op bezwaar / inzage / correctie

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Ook kunt u op ieder moment inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens eisen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan info@bauerfeind.com .

Beveiliging van uw gegevens

De opslag en overdracht van uw gegevens via Internet worden beveiligd met de gangbare en gebruikelijke technologieën.