Privacyverklaring

Privacy in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door Bauerfeind AG, gevestigd in Zeulenroda-Triebes. De overeenkomstige contactgegevens zijn te vinden in deel 1 van deze privacyverklaring.

Hoe en waarvoor verzamelen we uw gegevens?

Manuele verzameling

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u invoert in een contactformulier of bij een registratie. Wij gebruiken deze voornamelijk om rechtstreeks contact met u op te nemen in het kader van verzoeken of om u de (contractueel overeengekomen) diensten te leveren.

Automatische verzameling

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, zodra u deze website betreedt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep) en gegevens over uw gebruikersgedrag. Deze gegevens helpen ons om onze website foutloos beschikbaar te stellen, om ons aanbod te optimaliseren en om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en de aanwending van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Neem hiervoor en voor meer informatie over gegevensbescherming altijd contact met ons op via het adres aangegeven onder punt 1. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover zijn te vinden in onze privacyverklaring onder de kop "Gegevensverzameling op onze website".

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

Als exploitant van deze site neemt Bauerfeind de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt geïdentificeerd worden. De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonsgegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met de verwerking van de gegevens. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) in principe veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie en bevoegde voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bauerfeind AG
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes

T: +49 (0) 36628 66 - 10 00
E: info@bauerfeind.com

We hebben voor onze onderneming een interne bedrijfsbevoegde voor gegevensbescherming (conform art. 37 e.v.. AVG) aangesteld:

Bauerfeind AG
Christiane Ludwig
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-Triebes

T: +49 (0) 36628 66 - 13 39
E: datenschutzbeauftragter@bauerfeind.com

Versleutelde communicatie

Deze site maakt gebruik van SSL-codering voor veiligheidsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als website-exploitant stuurt. Een gecodeerde verbinding kan worden herkend aan het slotsymbool in uw browserlijn en aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://".

Als de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Informatie, blokkering, verwijdering, inperking, verweer

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten en met vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allentijde contact opnemen met onze bevoegde voor gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Elke betrokkene heeft conform AVG volgende rechten:

 • recht op informatie over opgeslagen persoonsgegevens (conform art. 15 AVG),
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens (conform art. 16 AVG),
 • recht op verwijdering (conform art. 17 AVG),
 • recht op inperking van de verwerking (conform art. 18 AVG),
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (conform art. 21 AVG).

Bij het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden de inperkingen volgens de §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht (conform. art. 20 AVG) gegevens, die we verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Voor zover we uw gegevens op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. volgens art. 6 alinea 1 (a) AVG) verwerken, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming te herroepen. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft daarvan onaangetast.

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming

In het geval van overtredingen van het recht op gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De onderhavige internetsite gebruikt ten dele zogenaamde cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij het volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in een individueel geval toestaat, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang in de opslag van cookies, voor de technisch foutvrije en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Als andere cookies worden opgeslagen (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren), worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt bij het oproepen van de betreffende website. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Evt. gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Opgeroepen URL incl. protocol en methode
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • GeoIP Country Code

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De genoemde gegevens worden verwerkt in de serverlogbestanden om ons legitiem belang te realiseren (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG). Dat bestaat erin, u als gebruiker goed functionerende en (bijv. in de taal van uw land) aangepaste websites ter beschikking te stellen, zodat ons onlineaanbod aantrekkelijk gepresenteerd en voortdurend geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden vermeden of voorkomen, foutenanalyses worden uitgevoerd en mogelijke fraudegevallen worden herkend.

De gegevens worden verwerkt door de firma Netigo op basis van een orderverwerkingscontract conform art. 28 AVG, waarin we de dienstaanbieder hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De serverlogbestanden worden 30 dagen bij de provider opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Contactmogelijkheden

Via onze website hebt u verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen: U kunt het contactformulier gebruiken of de verstrekte contactgegevens gebruiken, met name het vermelde e-mailadres, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ons feedback te geven.

In het contactformulier zijn sommige gegevens over uw persoon vereist, om uw verzoek überhaupt naar ons te verzenden. Hierbij horen bijv. uw naam en uw e-mailadres. We hebben deze nodig om de communicatie met en onze service aan u uit te voeren met hoge kwaliteit en snelheid. Hierin ligt ons legitiem belang (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG). Bovendien helpt informatie over uw verzoek om uw aanvraag snel door te sturen naar de verantwoordelijke afdeling.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om uw verzoek te bewerken. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de bevoegde medewerker, die uw bericht verder zal behandelen volgens uw wensen. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als de bewerking van het verzoek dat vereist.

Uw verzoek, inclusief de door u aldaar verstrekte gegevens, wordt bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in het geval van vervolgvragen. Het blijft bij ons totdat u ons vraagt om het te verwijderen of als het doel voor de gegevensopslag is bereikt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast. 

Gegevensverzameling door sociale media

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u één van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Daarbij wordt de Vimeoserver meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo informatie over uw IP-adres en andere informatie. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke van onze sites u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Youtube uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij YouTube of geen account bij YouTube hebt. De door YouTube verzamelde informatie wordt verzonden naar de YouTube-server in de USA.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, biedt u YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag direct uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gegevensverzameling door diensten van Google Inc.

Algemene instructies

Deze website gebruikt diverse diensten van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De afzonderlijke diensten worden in het volgende gedeelte nader toegelicht.

In principe streven we door gebruik te maken van de volgende diensten en de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (in het bijzonder het IP-adres) een legitiem belang na, te weten het aanbod op onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren, te analyseren, te verbeteren en mogelijke reclame aan uw behoeften aan te passen (art. 6 alinea 1 (f) AVG).

Google Analytics

Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies" (zie ook 3.1 "cookies"). Ze worden op uw computer opgeslagen en maken een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de verzending naar de Verenigde Staten ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien de verzameling van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verder verhinderen door op de volgende link te klikken. In uw browser wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website met uw huidige browser voorkomt:

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben voor het gebruik van Google Analytics een contract voor orderverwerking gesloten en zetten de strenge bepalingen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij gebruik van de services volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en op bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen geen specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Googleaccount of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in de vorige alinea algemeen verbieden.

Google reCAPTCHA

Met Google reCAPTCHA (hierna "reCAPTCHA") moet worden geverifieerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. het IP-adres, de bezoekduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onjuiste geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van de uniforme weergave van lettertypes, zogenaamde web fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina, laadt uw browser de vereiste web fonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is opgeroepen via uw IP-adres. Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google web fonts en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://fonts.google.com/about en https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is, afgezien van het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen, ook in het belang van een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de site aangeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Raadpleeg de onderstaande links voor de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/help/terms_maps.html en https://www.google.com/policies/privacy/.