• Home
  • VenoTrain® ulcertec

VenoTrain® ulcertec

De speciale compressiekous voor de therapie van ulcus cruris

In 2000 introduceerde Bauerfeind de eerste specifieke dubbellaags-systeem ulcuskous op de Nederlandse markt, VenoTrain Ulcertec. Deze is even effectief als goed aangelegde zwachtels, heeft een constant drukprofiel, hoge (dynamische) stiffness en is eenvoudig aan te brengen zonder dat grote kennis van compressietherapie vereist is.

Het ulcus cruris is een aandoening die zeer frequent voorkomt. In westerse landen krijgt ± 1% van de bevolking tijdens zijn leven een ulcus cruris. Bij mensen ouder dan 80 jaar stijgt de prevalentie tot 4-5%. Bij zo’n 80% van de ulcera is er sprake van een veneuze oorzaak.