Eine Frau sitzt auf einer Gymnastikmatte und führt Dehnungs- und Stärkungsübungen aus. Durch Rückenkurse kann ein Hohlkreuz vermieden und die Körperhaltung verbessert werden.

Is uw onderrug sterk gekromd en steekt uw buik zichtbaar naar voren uit? Dan kan er sprake zijn van een hyperlordose, in de volksmond ook 'holle rug' genoemd. Bij een verkeerde houding treedt de pijn in het begin enkel punctueel op door spanningen van de rugspieren. In latere stadia lijdt de patiënt echter aan toegenomen rugpijn en raakt de wervelkolom beschadigd. Foute posities zijn een van de meest voorkomende rugaandoeningen. Met geschikte therapeutische oefeningen en hulpmiddelen, zoals medische orthesen, kan een holle rug echter behandeld worden. Wie bovendien een paar simpele maatregelen treft om zijn lichaamshouding te verbeteren, kan een hyperlordose op lange termijn voorkomen.

Eine junge blonde Frau sitzt auf einer Gymnastikmatte. Sie hat ihre Hände auf ihren Beinen abgelegt und lächelt freundlich in die Kamera. Durch Rückenkurse kann ein Hohlkreuz vermieden und die Körperhaltung verbessert werden.

Hyperlordose: pathologische vervorming van de wervelkolom

Darstellung der Anatomie der Wirbelsäule bei einem vorliegenden Hohlkreuz. Bei einem Hohlkreuz handelt es sich um eine extrem starke Krümmung der Lendenwirbelsäule. Auffällig ist dabei, dass sich sowohl der Bauch als auch das Becken signifikant nach vorne wölben.

Bij een holle rug is er sprake van een extreem sterke kromming van de lendenwervelkolom. Het valt daarbij op dat zowel de buik als ook het bekken significant naar voren uitsteken. Om te vermijden dat ze naar voren omvallen, positioneren patiënten hun borstkas achter de lichaamsas. Toch is niet elke soort holle rug noodzakelijk pathologisch. In dat geval is er sprake van een normale holle rug. Een overdreven lordose van de lendenwervelkolom wordt hyperlordose genoemd. Deze drastisch verkeerde houding van de wervelkolom is pathologisch en kan zowel fysieke als psychologische (door het uiterlijk) klachten tot gevolg hebben.

Oorzaak voor de ontwikkeling van een hyperlordose

Eine Frau sitzt auf einer Gymnastikmatte und führt Dehnungs- und Stärkungsübungen aus. Durch Rückenkurse kann ein Hohlkreuz vermieden und die Körperhaltung verbessert werden.

Een holle rug kan zich ontwikkelen door de meest uiteenlopende redenen. Een vaak voorkomende oorzaak is een tekort aan beweging. Deze factor kan al in de kinderjaren ertoe leiden dat een lordose overgaat in een hyperlordose. Omdat kinderen en jongeren nog groeien is een holle rug bij hen meestal niet zorgwekkend, maar toch moet vanaf een leeftijd van tien jaar de heup en het bekken stabiel worden gehouden. Een permanent verkeerde houding van de wervelkolom kan ook een holle rug veroorzaken. Dat is vooral het geval bij mensen die een overwegend zittend of staand beroep hebben. Verder zijn veranderingen in de houding door zwaar overgewicht een mogelijke factor. Bovendien begunstigen te slappe buik- en rugspieren de ontwikkeling van een hyperlordose. Wie zijn lendenspieren voortdurend foutief belast en zijn heupbuigers te veel of te weinig gebruikt, loopt eveneens risico. Daarnaast kan een holle rug ook door externe factoren ontstaan, na een ongeval bijvoorbeeld.

Klachten die ontstaan bij een hyperlordose

In het beginstadium van een hyperlordose merken de patiënten enkel stijfheid in hun rugspieren die maar af en toe de kop opsteekt. Pas in latere stadia vormt de holle rug een last door de alsmaar toenemende rugpijn of een beschadiging van de wervelkolom. De meeste frequente gevolgen van een hyperlordose zijn hernia's aan de onderrug, omdat de tussenwervelschijven door de foute positie overmatig worden belast. Soms wordt ook de ischiaszenuw getroffen, wat zich uit door rugpijn en uitstralende pijn naar de benen. Bovendien kunnen kriebelingen of een tintelend gevoel in de benen erop wijzen dat ook de ischiaszenuw betrokken is.

De behandeling van een holle rug

Om het ziekteverloop te beïnvloeden is het bijzonder belangrijk om de lichaamshouding te verbeteren en meer beweging in de dagelijkse routine te integreren. Dat kan vooral worden bereikt door fysiotherapie en het volgen van speciale ruglessen.

Bij mensen die een overwegend zittend beroep hebben, wordt het dynamische zitten als eerste therapeutische maatregel aanbevolen. Daarbij wisselen de patiënten regelmatig tussen rechtop en achterovergeleund zitten. Door die veranderingen worden de tussenwervelschijven en de spieren effectief ontlast. Wie zich nog extra wil inzetten voor een betere zithouding, kan een ergonomische stoel of een opblaasbaar zitkussen aanschaffen.

Verloop van de aandoening

Het grootste probleem bij een lordose is een onbalans van de spieren. De rugstrekker en de heupbuiger zijn gespannen en de buik- en bilspieren zijn maar matig aanwezig. Het rechttrekken van die onbalans is een lang proces, aangezien verkeerde houdingen meestal jarenlang een gewoonte zijn geweest en als 'normaal' aanvoelen. Daarom oefenen patiënten voor hun behandeling op een juiste houding in rugscholen of bij een fysiotherapeut. Het lichaam heeft echter de neiging om na elke oefening weer te vervallen in zijn oude gewoontes. Wie zijn holle rug wil corrigeren, moet daarom zeker in het begin van de behandeling steeds opnieuw de houding van zijn rug controleren en bereid zijn om een lange en moeilijke behandeling te volgen. Om die reden vergen de maatregelen zeker bij aanvang veel uithoudingsvermogen en kan het vermoeiend zijn om ze elke dag toe te passen. Na verloop van tijd wordt het verbeteren van de houding zo vanzelfsprekend dat de patiënt er helemaal niet meer bewust op hoeft te letten of erover na hoeft te denken.

Een hyperlordose voorkomen

Eine Frau sitzt auf einer Gymnastikmatte und führt Dehnungs- und Stärkungsübungen aus. Durch Rückenkurse kann ein Hohlkreuz vermieden und die Körperhaltung verbessert werden.

Het is niet moeilijk om een holle rug te voorkomen. Zo is het al genoeg om bij een zittend beroep regelmatig van lichaamshouding te wisselen en af en toe rechtop te gaan staan. Bij een staand beroep voldoet het om regelmatig een beetje rond te wandelen. Met die eenvoudige maatregelen kan u al veel bereiken. Daarnaast is het belangrijk om vrijwel altijd op een goede en rechte houding te letten. De schouders vallen los naar onderen en achteren (weg van de oren), buik- en bilspieren en de bekkenbodem zijn aangespannen en stabiliseren de wervelkolom. Wie niet zo goed weet of hij het juist doet, kan de gezonde lichaamshouding aanleren in speciale ruglessen. Het doel van deze lessen is om naast het verbeteren van de houding ook de pijn te verzachten.

Als de rompspieren zwak zijn, kan bovendien een gerichte training van buik-, rug- en bilspieren een hyperlordose helpen te voorkomen. Want alleen als uw spieren goed getraind zijn, kan u ook uw wervelkolom stabiliseren. Geschikte sporten zijn daarom fitness, zwemmen of nordic walking.

Orthese bij de behandeling van een hyperlordose

Verder worden ook medische hulpmiddelen gebruikt ter ondersteuning van de behandeling om de lendenwervelkolom bij een holle rug te corrigeren. De Spinova Unload Plus is een orthese voor de delordosering, dat wil zeggen om een hyperlordose te corrigeren. De steunbandage omsluit de romp, comprimeert de buik en stabiliseert de hele lendenwervelkolom. De verbetering van de houding wordt ondersteund door speciale functionele elementen vooraan en achteraan (overbruggingsframe en buikpelotte). Die kunnen bij een behandeling bestaande uit meerdere fases stapsgewijs worden weggenomen. Zo wordt de wervelkolom beetje bij beetje in een natuurlijke vorm gebracht. Bovendien voorkomt deze orthese verkeerde houdingen en helpt ze de pijn te verzachten.

ZOEK VERKOOPPUNT

Vind een verkooppunt bij u in de buurt en laat u adviseren.