Informatie over gegevensbescherming

1. Algemene en verplichte informatie

1.1. Privacy

Als exploitant van deze site neemt Bauerfeind de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als exploitant van de website verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en geven wij deze alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u uw toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking. De onderhavige informatie over de gegevensbescherming beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) in principe veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1.2. Verantwoordelijke instantie en bevoegde voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
T: +49 (0) 36628 66 – 10 00
E: info@bauerfeind.com

Wij hebben voor ons bedrijf een interne functionaris voor gegevensbescherming (conform art. 37 e.v. AVG) aangesteld. Deze is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Bauerfeind AG
Datenschutzbeauftragter
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-Triebes

E: datenschutzbeauftragter@bauerfeind.com

1.3. Versleutelde communicatie

Deze site maakt gebruik van SSL-codering voor veiligheidsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresregel van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Als de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

2. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

2.1. Informatie, blokkering, verwijdering, beperking, bezwaar

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten en met vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Elke betrokkene heeft conform AVG volgende rechten:

 • recht van inzage van opgeslagen persoonsgegevens (conform art. 15 AVG),
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (conform art. 16 AVG),
 • recht op gegevenswissing (volgens art. 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking (volgens art. 18 AVG),
 • recht van bezwaar tegen de verwerking (volgens art. 21 AVG).

Bij het recht van inzage en het recht op gegevenswissing gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet op gegevensbescherming).

2.2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt (conform art. 20 AVG) het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machineleesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u verzoekt gegevens direct over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

2.3. Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming (bijv. conform art. 6, lid 1, punt a) AVG), hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. Om de intrekking van uw toestemming zo snel mogelijk te kunnen verwerken, verzoeken wij u om bij uw bericht ook mee te delen in verband met welke feiten u uw toestemming hebt gegeven. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft daarvan onaangetast.

2.4. Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In het geval van overtredingen van het recht op gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelwagentje), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f) AVG. Als websitebeheerder hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van onze diensten.

Andere cookies, die bijv. dienen om de prestaties van onze website te meten, geavanceerde functies aan te bieden, ons online aanbod te personaliseren of voor marketingdoeleinden worden gebruikt, gebruiken wij alleen als u ons daarvoor via de cookie consent banner toestemming hebt gegeven (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, is het mogelijk dat onze website niet alle functies juist kan uitvoeren.

Sommige cookies worden gebruikt door dienstverleners waar wij een beroep op doen, bijv. Google, Facebook en YouTube (zogeheten third-party cookies). Het is mogelijk dat deze bedrijven, om de gevraagde dienst te kunnen leveren, cookies gebruiken om informatie verzamelen over uw gebruikersgedrag op onze website en over kenmerken die u als persoon kunnen identificeren. Deze informatie kunnen zij ook doorsturen naar en opslaan op servers buiten de EU, bijv. in de VS. Door in te stemmen met de activering van cookies, geeft u ook uw toestemming voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of EER. In dit verband willen wij erop wijzen dat het Europees Hof van Justitie de VS heeft geclassificeerd als een land waarvan het gegevensbeschermingsniveau niet voldoet aan de EU-normen. Het risico bestaat dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle en toezicht, eventueel ook zonder dat u hierbij rechtsmiddelen ter beschikking staan.

In het kader van het gebruik van onze cookie consent banner van de dienstverlener OneTrust Technology Limited, Dixon House 1 Lloyd’s Avenue, Londen EC3N3DQ, VK, maken wij gebruik van cookies om uw voorkeuren op het gebied van de cookie-instellingen te beheren. Meer informatie van OneTrust vindt u op https://community.cookiepro.com/s/article/UUID-1e75fb0d-bb79-2af8-cb85-f905d16f1220

Met de volgende knop kunt u uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde voor de toekomst aanpassen of intrekken:

Verder kunt u uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de sites verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch naar ons worden verzonden bij het oproepen van de betreffende website. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Evt. gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Opgeroepen URL incl. protocol en methode
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • GeoIP Country Code

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De genoemde gegevens worden verwerkt in serverlogbestanden om ons gerechtvaardigde belang te realiseren (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Dat bestaat erin, u als gebruiker goed functionerende en (bijv. in de taal van uw land) aangepaste websites ter beschikking te stellen, zodat ons onlineaanbod aantrekkelijk gepresenteerd en voortdurend geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden vermeden of voorkomen, foutenanalyses worden uitgevoerd en mogelijke fraudegevallen worden herkend.

De gegevens worden door de firma Netigo GmbH verwerkt op basis van een verwerkingsovereenkomst volgens artikel 28 AVG waarin wij de dienstverlener hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De serverlogbestanden worden 30 dagen bij de provider opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Contactmogelijkheden

Via onze website hebt u verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen: U kunt het contactformulier of de verstrekte contactgegevens gebruiken, met name het vermelde e-mailadres, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ons feedback te geven. In onze onlineshop hebt u ook de mogelijkheid om te chatten met onze klantenservice.

In het contactformulier evenals in de chat zijn sommige gegevens over uw persoon vereist, om uw verzoek überhaupt naar ons te verzenden. Hiertoe behoren bijv. uw naam en uw e-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om u een kwalitatieve en snelle communicatie en service te kunnen bieden. Hierin ligt ons gerechtvaardigde belang (conform art. 6, lid 1, punt f) AVG). Bovendien helpt informatie over uw verzoek om uw aanvraag snel door te sturen naar de verantwoordelijke afdeling. Optioneel kunt u ons een telefoonnummer geven als u op deze manier benaderd wilt worden.

Alle gegevens worden uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek gebruikt en opgeslagen. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de bevoegde medewerker, die uw bericht verder zal behandelen volgens uw wensen. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als de behandeling van het verzoek dat vereist. Voor de chatfunctie gebruiken we de webhostingdiensten van Netigo GmbH. Wij hebben met Netigo een verwerkingsovereenkomst gesloten conform art. 28 AVG, waarin wij de dienstverlener hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Uw verzoek, inclusief de door u aldaar verstrekte gegevens, wordt bij ons opgeslagen met het oog op de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Het blijft bij ons totdat u ons vraagt om het te verwijderen of als het doel voor de gegevensopslag is bereikt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

3.1. Gegevensverzameling door geïntegreerde videoservices

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. Vimeo-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG).

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Vimeo, die zich evt. ook in derde landen met een lager beschermingsniveau kunnen bevinden. Voor het desbetreffende gebruik van gegevens van uw browser of eindapparaat is Vimeo zelf verantwoordelijk.

Om ervoor te zorgen dat bij de doorgifte van gegevens naar de VS en andere landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zijn wij met Vimeo EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen. Bovendien worden video’s van Vimeo in principe in de ‘Do Not Track’-modus geïntegreerd, zodat persoonsgegevens slechts in minimale omvang aan Vimeo worden doorgegeven. Bovendien heeft Vimeo zich ertoe verbonden zijn vroegere verplichtingen uit het voormalige ‘Privacy Shield’ te blijven nakomen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij maken gebruik van de diensten van het bedrijf om op onze website op een aantrekkelijke en professionele manier video’s over onze producten en ons bedrijf te tonen. YouTube-video’s worden geïntegreerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke presentatie op onze websites (art. 6, lid 1, punt f) AVG). Hiervoor hebben wij met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de persoonsgegevens te verwerken conform de voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de desbetreffende instructies. Gedetailleerde informatie hierover vindt u hier: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing

Door de integratie van de video’s wordt – om technische redenen – contact gemaakt met de servers van Google, die zich evt. ook buiten de EU of EER kunnen bevinden, in derde landen met een lager beschermingsniveau. Voor de desbetreffende overdracht en verwerking van gegevens van uw browser of eindapparaat is Google zelf verantwoordelijk. Om de gegevensoverdracht zo minimaal mogelijk te houden, integreren wij alle YouTube-video’s in de zogenaamde ‘privacymodus’. Hierdoor worden alleen gegevens naar Google gestuurd, als u de video actief aanklikt om deze af te spelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.com/policies/privacy/.

3.2. Verzameling van gegevens door diensten van Google

Algemene informatie

Deze website maakt gebruik van diverse diensten van de aanbieder Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden hieronder in detail beschreven.

De gebruikte diensten verzamelen regelmatig gegevens over u, over de apparaten die u gebruikt en over de pagina’s die u bezoekt. Hiertoe behoren onder andere gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, bezoektijden), meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

De rechtsgrond voor het gebruik van de onderstaande diensten en voor de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (met name het IP-adres) is ons gerechtvaardigde belang om het aanbod op onze website voor u als gebruiker aantrekkelijk te presenteren, te analyseren en te verbeteren en om eventuele reclame op uw behoeften af te stemmen. Indien nodig vragen wij vooraf uw toestemming voor het gebruik van de diensten.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Deze worden op uw computer opgeslagen nadat u ons daarvoor overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG uw toestemming hebt gegeven en maken een analyse van uw gebruik van de website mogelijk. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Meer informatie over het plaatsen van cookies en de daarmee verbonden risico’s vindt u onder punt 3 ‘Cookies’.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres ingekort voordat het naar de servers van Google wordt verzonden (ook bekend als ‘IP-masking’). In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het inkorten van het IP-adres is bedoeld om de identificatie van een persoon aan de hand van het IP-adres te voorkomen of aanzienlijk te bemoeilijken.

Orderverwerking

We hebben voor het gebruik van Google Analytics een contract voor orderverwerking gesloten en zetten de strenge bepalingen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij gebruik van de services volledig om. Verder zijn voor het gebruik van de dienst standaardcontractbepalingen met de aanbieder overeengekomen. Deze moeten bijdragen aan een beter beschermingsniveau. De verwerkingsovereenkomst kunt u hier raadplegen: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en op bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account.

Google Analytics Remarketing Audiences en Google Signals

Met het gebruik van ‘Google Analytics Remarketing Audiences’ streven wij ernaar u op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclame te tonen die bij uw surf- en gebruiksgedrag op onze website past. Wij verzamelen daarvoor bijvoorbeeld informatie over welke producten u hebt bekeken of in uw winkelwagentje hebt gelegd en geven deze gegevens door aan Google Ads en evt. ook aan het Google Marketing Platform (vroeger ‘DoubleClick’).

Wij maken gebruik van ‘Google Signals’ om u onze gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen onafhankelijk van uw browser of eindapparaat. Hiervoor koppelt Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Voorwaarde is dat u op uw Google-account bent ingelogd en dat u Google hiervoor toestemming hebt gegeven.

De geregistreerde gegevens worden alleen in uw Google-account verzameld indien u Google daarvoor uw toestemming hebt gegeven, die u ook te allen tijde weer kunt intrekken (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Het registreren van gegevens die niet in uw Google-account worden verzameld (bijv. omdat u geen Google-account hebt of tegen dergelijk verzamelen bezwaar hebt gemaakt), gebeurt op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven via onze cookie consent banner. Als u het plaatsen van cookies weigert, worden in dit verband door ons geen gegevens naar Google gestuurd. Meer informatie, ook over de intrekking, vindt u onder ‘Cookies’.

U kunt de apparaatonafhankelijke remarketing/targeting permanent weigeren door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; gebruik hiervoor deze link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/technologies/ads.

Google Ads en Google Conversion-Tracking

In het kader van Google Ads (vroeger Google AdWords) maken wij gebruik van zogenoemde conversion tracking. Als u op een advertentie van Google klikt en ons via onze consent banner toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, wordt een cookie voor conversion tracking geplaatst. Deze cookie is 90 dagen geldig en wordt niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde sites van deze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd verder geleid.

Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Google Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verzameld, dient voor het opstellen van conversiestatistieken voor Google Ads-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met Conversion-Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Meer informatie over Google Ads en Google conversion tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy en in het volgende artikel: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022.

Google reCAPTCHA

Mit Google reCAPTCHA (im Folgenden "reCAPTCHA") soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie folgenden Links: https://www.google.com/recaptcha/about/ und https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is, afgezien van het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen, ook in het belang van een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de site aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Raadpleeg de onderstaande links voor de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/help/terms_maps.html en https://policies.google.com/privacy.

3.3. Online marketing en partnerprogramma's

Facebook Pixel

Voor de conversiemeting maakt onze website gebruik van de bezoekersactie-pixel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’).

Met behulp van de Facebook Pixel kan het gedrag van de sitebezoekers worden gevolgd, nadat ze door op een Facebook-advertentie te klikken zijn doorgestuurd naar onze website. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-reclameadvertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

Facebook Pixel wordt alleen geactiveerd, als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in het kader van onze vraag naar de cookie-instellingen. Daar kunt u uw keuze ook altijd weer herroepen of wijzigen voor de toekomst.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclameadvertenties op sites van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als websitebeheerder worden beïnvloed.

In het beleid inzake gegevensbescherming van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen’ uitschakelen in de advertentie-instellingen onder  https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings. Daartoe moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebookaccount bezit, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance:  https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Pinterest-Tag

Binnen ons online aanbod is de zogenaamde ‘Pinterest-tag’ (individueel codefragment) van Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS (‘Pinterest’) geïntegreerd.

Met behulp van de Pinterest-tag kan Pinterest de bezoekers van ons online aanbod vaststellen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde ‘Pinterest Ads’). In deze context gebruiken wij de Pinterest-tag om de door ons geplaatste Pinterest Ads alleen te tonen aan Pinterest-gebruikers die ook interesse hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de door hen bezochte websites zijn vastgesteld) hebben, die wij aan Pinterest doorgeven (zogenaamde ‘Actalike Audiences’). Met behulp van de Pinterest-tag willen wij er ook voor zorgen dat onze Pinterest Ads beantwoorden aan de potentiële interesses van de gebruikers en niet als storend worden ervaren. Verder kunnen wij met behulp van de Pinterest-tag de doeltreffendheid van de Pinterest-advertenties analyseren voor marktonderzoeks- en statistische doeleinden, doordat wij kunnen zien of gebruikers na een klik op een Pinterest-advertentie naar onze website werden doorgestuurd (zgn. ‘conversie’).

De Pinterest-tag wordt alleen geactiveerd, als u op onze vraag uw vrijwillige toestemming hiervoor hebt gegeven via de cookie-instellingen (conform art. 6, lid 1, punt a) AVG). Daar kunt u uw keuze ook altijd weer herroepen of wijzigen voor de toekomst (zie lid 3).

Alle verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden geen uitsluitsel over de identiteit van de betreffende gebruiker. Er worden gegevens verzameld over het apparaat (bijv. type, merk), het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres van het gebruikte apparaat, het tijdstip van het bezoek, de aard en inhoud van de campagne, de reactie op de betreffende campagne (bijv. aankoop, inschrijving voor de nieuwsbrief). Daarnaast worden ook apparaatidentificatoren verzameld, die uit individuele kenmerken van het eindapparaat bestaan. Zo kunnen wij uw eindapparaat op onze website herkennen.

Als u na een bezoek aan onze website inlogt op uw Pinterest-account of als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd, is het mogelijk dat deze gegevens door Pinterest worden opgeslagen en verwerkt. Pinterest kan deze gegevens eventueel aan uw Pinterest-account koppelen en ook voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Pinterest: policy.pinterest.com/de/privacy-policy. U kunt tegen deze speciale gegevensverwerking altijd bezwaar maken door in uw Pinterest-account onder ‘Personalisatie’ de betreffende instellingen uit te schakelen (zie help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data) of door uw cookie-instellingen aan te passen.

Nieuwsbrief

Met de volgende aanwijzingen willen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief en de procedures voor aanmelding, verzending en statistische evaluatie, evenals over uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u akkoord te zijn met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

Wij versturen nieuwsbrieven alleen met toestemming van de ontvangers conform art. 6, lid 1, punt a) AVG of indien wettelijk toegestaan. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een aanmelding, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Overigens bevat onze nieuwsbrief informatie over onze aanbiedingen en acties en over ons bedrijf. Dit kan met name verwijzingen naar blogbijdragen, onze diensten of onlinepresentaties omvatten.

Gebruik van de dienstverlener voor verzenden ‘Campaign Monitor’

Met het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief hebben we de derde partij Campaign Monitor Pty Ltd, 404 / 3-5 Stapleton Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australië gelast. Wij hebben met Campaign Monitor een zgn. ‘data processing agreement’ (overeenkomst voor gegevensverwerking) gesloten, waarin wij Campaign Monitor verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens (zoals het e-mailadres) die u bij de nieuwsbriefregistratie verstrekt, overgedragen aan Campaign Monitor en daar opgeslagen. De dienstaanbieder is in Australië gevestigd en de gegevens worden op servers in de VS verwerkt.

Double-Opt-In en protocolleren

Na het inloggen ontvangt u een e-mail van Campaign Monitor waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen (de zgn. Double opt-in procedure). Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan registreren.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het login- en het bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Het registreert ook de wijzigingen in uw bij Campaign Monitor opgeslagen gegevens.

Logingegevens

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (double opt-in-procedure) en u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Optioneel vragen we u uw naam op te geven. Deze informatie dient alleen voor de personalisatie van de nieuwsbrief. U kunt ook optioneel uw geboortedatum/leeftijd, geslacht, sportieve activiteiten, uw favoriete Bauerfeind-producten en het lichaamsdeel opgeven waarvan u de prestaties wilt verhogen. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses. U kunt uw optioneel opgeslagen gegevens in het ‘Preference Center’ bekijken en altijd zelf corrigeren en/of verwijderen. Klik daarvoor op de link ‘Instellingen bewerken’, die u aan het einde van elke nieuwsbrief vindt.

Gegevens verzamelen voor statistieken en analyses

Bovendien is het voor ons met behulp van Campaign Monitor mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links evt. werden aangeklikt. Zo kunnen we o.a. vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van Campaign Monitor om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepsgewijs te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om een aan de verschillende interesses van onze gebruikers aangepaste inhoud te verzenden.

Campaign Monitor maakt het ons ook mogelijk de nieuwsbriefontvangers volgens verschillende ontvangercategorieën (bijv. favoriete sporttak) in te delen. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Onlineoproep en gegevensmanagement

Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief doorsturen naar de website van Campaign Monitor. Onze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers van de nieuwsbrief de nieuwsbrieven online kunnen oproepen (bijvoorbeeld in het geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen ontvangers van een nieuwsbrief hun gegevens, bijv. hun e-mailadres, achteraf corrigeren via de website van Campaign Monitor. Ook is de privacyverklaring van Campaign Monitor alleen op hun website oproepbaar. In dit verband wezen wij erop dat op de websites van Campaign Monitor cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens door Campaign Monitor, hun partners en dienstaanbieders (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Campaign Monitor. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid om via de websites https://optout.aboutads.info/ en https://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte) bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden.

Wettelijke bases

De toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt door ons verkregen op basis van art. 6, lid 1, punt a), 7 AVG en § 7, lid 2, punt 3 of lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Uitschrijven’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

Het inzetten van Campaign Monitor, de dienstverlener voor verzenden, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het loggen van het registratieproces gebeuren op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, punt f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van onze gebruikers dient. Bovendien kunnen wij door het registratieproces te loggen, bewijzen dat de registratie voor de nieuwsbrief in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is verlopen.

Wij wijzen u er ook op dat u overeenkomstig de wettelijke bepalingen volgens art. 21 AVG altijd bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Het herroepen kan met name tegen de verwerking voor doelen van direct marketing gebeuren.

Opzegging/herroeping

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, dat wil zeggen, uw toestemmingen herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u op het einde van elke nieuwsbrief. Na de opzegging wordt uw e-mailadres opgeslagen in een lijst van ingetrokken toestemmingen en alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mailadres verzenden.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Campaign Monitor op: https://www.campaignmonitor.com/policies/#two.

3.4. Gebruik van webfonts

Webfonts van Linotype

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde webfonts die door Linotype resp. Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlijn worden aangeboden.

Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Linotype. De webfonts worden via onze server ter beschikking gesteld en via een trackingcode worden de bekeken pagina's geteld, omdat dit vereist is voor de licentie van de fonts. Daardoor krijgt Linotype de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. De webfonts van Linotype worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over de webfonts van Linotype vindt u onder www.linotype.com/7003/using-web-fonts.html, in de privacyverklaring van Linotype www.linotype.com/de/2061-18846/datenschutz-richtlinien.html en in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers www.linotype.com/de/2061-33353/web-font-endnutzerlizenzvertrag.html

3.5. trbo

Voor de personalisering en optimalisering van de gebruikerservaring in onze webshop gebruiken wij de trackingtechnologieën van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München, Duitsland (hierna ‘trbo’). Het gebruik van deze technologie helpt ons te begrijpen welke pagina’s bijzonder aantrekkelijk zijn voor de gebruikers van onze diensten, welke producten onze klanten het meest interesseren en welke individuele aanbiedingen wij moeten doen voor de desbetreffende bezoeker van onze website.

Hiervoor worden cookies en pixels gebruikt, die de herkenning van uw internetbrowser mogelijk maken en de volgende informatie verzamelen:

 • welke pagina’s wanneer, hoe vaak en in welke volgorde worden bezocht;
 • naar welke producten wordt gezocht;
 • op welke links of aanbiedingen wordt geklikt;

Alle verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd (met een willekeurig en anoniem gegenereerde gebruikers-ID) en afzonderlijk opgeslagen. Deze worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van u (bijv. uw naam, adres enz.). Dit betekent ook dat er geen IP-adressen, e-mailadressen en dergelijke volledig verwerkt of in het trbo-systeem opgeslagen worden.

Voordat wij deze gegevens verzamelen, vragen wij via onze cookie consent banner uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) AVG. Uw toestemming kunt u voor de toekomst te allen tijde weer intrekken. Pas hiervoor de desbetreffende instellingen aan onder ‘Cookies’.

Als u ons geen toestemming geeft voor de bovengenoemde verwerking, zullen wij uw bezoek aan onze website niet met trbo analyseren. Wel kunnen wij trbo nog altijd gebruiken om u gepersonaliseerde inhoud te tonen, bijv. productaanbevelingen. Deze gepersonaliseerde advertentie is uitsluitend gebaseerd op geaggregeerde gegevens van andere gebruikers die wij in het verleden met hun toestemming hebben kunnen verzamelen. Hiervoor worden geen persoonsgegevens van u verwerkt of opgeslagen. Met dit gebruik van trbo behartigen wij ons gerechtvaardigde belang bij de optimalisering en economische exploitatie van ons onlineaanbod zoals bedoeld in art. 6, lid 1, punt f) AVG.

De samenwerking met trbo is gebaseerd op een verwerkingsovereenkomst conform art. 28 AVG. De dienstverlener verbindt zich er aldus toe de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan onbevoegde derden door te geven.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van trbo op: https://www.trbo.com/datenschutz/.